PREVENCIÓ COVID19 GAP

Per tal d'omplir aquest formulari necessitareu: COPIA DNI DEL GIMNASTA, COPIA CATSALUT DEL GIMNASTA, FULL AUTORESPONSABILITAT (per menors o adults segons edat de gimnasta) que trobareu a la nostra web. També caldrà fer el pagament de 25€ a través de targeta de crèdit per la neteja i desinfecció del gimnàs durant tota la temporada.

Dades personals

Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari
Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari

Prevenció COVID19

Per tal d'afrontar la temporda 2020-2021 amb la màxima seguretat, caldrà que els gimnastes GAP coneguin i compleixin el protocol de prevenció que es troba a la pàgina web. També caldrà s'adjunti el certificat d'autoresponsabilitat que tindrà validesa fins a final de la temporada (es pot trobar a la web del GAP). Com a últim caldrà abonar juntament amb la matrícula un pagament de 25€ per tal d'ajudar en les despeses de neteja i desinfecció del gimnàs.

Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari

Condicions

El sistema de pagament de la quota GAP és per domiciliació bancària d'onze mensualitats ( de setembre a juliol). El mes d'agost s'abonarà una quota de manteniment per reserva de plaça per la temporada següent. El no pagament d'una mensualitat comporta la baixa de l'activitat. Per poder-la tornar a reiniciar caldrà tornar a fer la matricula i el pagament de neteja i desinfecció. En cas de voler donar-se de baixa cal enviar un mail a info@gap.cat el mes anteror a que aquesta es faci efectiva. En cas de no assistència als entrenaments per motius personals, malaltia o confinament preventiu no s'abonarà la quota ni la part proporcional. En cas de confinament decretat per les autoritats competents es valorarà com actuar en funció de la naturalesa i durada d'aquest.