Inscripcions provisional

DADES PERSONALS

*Obligatori

Navega...
Navega...

Dades de pare/mare/tutor/a

Navega...

Pack Family Piscina

Casal d'estiu de Porqueres per nens/es de 3 a 12 anys. L'horari de casal serà de matins de 9:00 a 13:00. Es podrà deixar al participants al casal a les 8:45 i es podrà venir a buscar fins a la 13:15.

Navega...
Navega...

SERVEIS

Servei menjador

Servei pels nens/es de menjador seguit d'activitats de baixa intensitat. L'horari serà de 13:00 a 15:00. Es podrà venir a buscar el participant fins a les 15:10. Preu/setmana: 37,50€ Preu/dia: 8,50€ El "Preu/dia" es pagarà en efectiu fent referència al día que es vol fer ús del servei. Qualsevol avís més tard de les 9:30 del matí del mateix día, no es podrà fer satisfer per qüestions logístiques.

Servei acollida

Servei de rebuda dels nens/es de 7:50 a 8:45. Preu/setmana: 10,00 € Preu/dia: 3,00 € El "Preu/dia" es pagarà en efectiu al moment de fer la comanda del servei.

AUTORITZACIONS

Dret d'imatge

Autorització acompanyants

Autoritzo a les següents persones a recollir el meu fill/a, en el cas de no venir jo personalment a buscar-lo, una vegada acabada l’activitat del Casal d’Estiu en els horaris en els quals l’infant està matriculat.

Autorització sortir sol

Autoritzacions sortir pel poble

Condicions

De reserva de plaça i pagament: - A l'hora de formalitzar la inscripció, s'haurà d'abonar l'import total de les setmanes escollides amb els serveis escollits. D'anul·lació de la inscripció per part del participant: - A partir del dia 1 de juny, només es tornarà el 75% per malaltia o causa justificada. En cas de no arribar al mínim d’inscripcions necessàries per al desenvolupament de l’activitat, aquesta quedarà suspesa i es tornarà el 100% als inscrits. - Si la persona inscrita es dona de baixa un cop iniciada l’activitat: no es retornarà l’import de la inscripció (excepte per causes mèdiques i amb justificant, que es tornarà el 75% dels dies que queden per acabar el torn inscrit).