Inscripció i matrícula

Documentació que caldrà per omlir la matrícula: COPIA DNI GIMNASTA, COPIA CARNET CATSALUT, FULL AUTORESPONSABILITAT COVID19 (es pot trobar a la web del GAP)

Dades personals

Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari
Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari

Activitats

Escull la teva activitat, el dia i l'hora: BABYGIM,  GIMNÀSTICA ARTÍSTICA FEMENINA (GAF),  GIMNÀSTICA ARTÍSTICA MASCULINA (GAM), URBAN GYMNASTICS, GIMNÀSTICA ARTÍSTICA FUNCIONAL PER ADULTS

Servei autocar des de l'escola entorn

Drets imatge

Dades bancàries per domicialitzar la mensualitat

Prevenció COVID19

Per tal d'afrontar la temporda 2020-2021 amb la màxima seguretat , caldrà que els gimnastes GAP coneguin i compleixin el protocol de prevenció que es troba a la pàgina web. També caldrà s'adjunti el certificat d'autoresponsabilitat que tindrà validesa fins a final de la temporada (es pot trobar a la web del GAP). Com a últim caldrà abonar juntament amb la matrícula un pagament de 25€ per tal d'ajudar en les despeses de neteja i desinfecció del gimnàs.

Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari

Assegurança esportiva

L'import de l'assegurança d'accident esportiu i despeses de competicions i exhibicions és de 35€ i també s'ha d'abonar un cop l'any

Condicions

El sistema de pagament de la quota GAP és per domiciliació bancària d'onze mensualitats ( de setembre a juliol). El mes d'agost s'abonarà una quota de manteniment per reserva de plaça per la temporada següent. El no pagament d'una mensualitat comporta la baixa de l'activitat. Per poder-la tornar a reiniciar caldrà tornar a fer la matricula i el pagament de neteja i desinfecció. En cas de voler donar-se de baixa cal enviar un mail a info@gap.cat el mes anteror a que aquesta es faci efectiva. En cas de no assistència als entrenaments per motius personals, malaltia o confinament preventiu no s'abonarà la quota ni la part proporcional. En cas de confinament decretat per les autoritats competents es valorarà com actuar en funció de la naturalesa i durada d'aquest.