GA Masculina

La gimnàstica artística masculina consta de 6 aparells: terra, cavall amb arcs, anelles, barres paral·leles, barra fixa i poltre.

 

 

L’aparell de terra és un conjunt harmoniós de moviments compost principalment d'elements acrobàtics, combinats amb elements gimnàstics, de força, d'equilibri, flexibilitat, i coreografia. La durada màxima de 70 segons. L'exercici s'executa en el mateix practicable de 12x12 m però, a diferència de les noies, es realitza sense música.
Les tècniques més utilitzades són: molins, inversions, flic-flac, paloma, mortal, pirueta i elements de flexibilitat.


El cavall amb arcs és un tipus de poltre on a la part central hi trobem dos arcs de fusta. El gimnasta recolza les mans sobre el cavall i realitza elements pendulars i circulars. Ha de passar per totes les parts del cavall, ja sigui a la grupa com a sobre els arcs.
Els elements tècnics més utilitzats són: balancejos, molins, desplaçaments i sortides.


Les anelles són dos arcs de fusta que es troben a una alçada de 2,75 m. A l’exercici d'anelles predominen els exercicis de força de braços, tot i que s’han d’alternar amb exercicis d’impuls. Les anelles han de romandre estàtiques durant l’execució i no es poden balancejar. L’element més característic d’aquest aparell és el crist.
Els elements tècnics més utilitzats són: de força estàtica, balancejos dinàmics i sortides.En l’aparell de poltre o plataforma de salts el gimnasta, després de fer una carrera de 25 m, impacta amb les mans sobre el poltre i el salta per aterrar equilibradament a l’altre costat. Amb la dificultat s'augmenten el nombre de mortals i de girs que es fan abans d’arribar a terra. Aquest aparell és comú amb la gimnàstica artística femenina, però en nois està situat a 1,35 m d’alçada.
Algunes de les tècniques més utilitzades en poltre són: Paloma, Tsukahara o Yurchenko.


Les paral·leles són dues barres horitzontals situades a la mateixa alçada. La distància entre les dues bandes és variable en funció de l’amplada d’espatlles del gimnasta. Aquest es recolza sobre aquestes barres i realitza exercicis de balancejos, recolzaments i suspensions.
Algunes de les tècniques més utilitzades en poltre són: elements de balanceig, elements de suspensió en recolzament braquial (sobre els avantbraços), elements de força i sortides.La barra fixa és un tub metàl·lic on el gimnasta realitza el seu exercici agafant-se de les mans de la banda i realitzant balancejos, circumferències i deixades. Aquest aparell es caracteritza per la utilització de magnèsia per tal de no relliscar durant l’execució.
Algunes de les tècniques més utilitzades són: kippes, molins, stalders i deixades (on la gimnasta es deixa de la banda per realitzar una acrobàcia i es torna agafar durant el vol).