Escola de Gimnàstica

L'escola de gimnàstica té com a objectiu iniciar els petits esportistes dins la disciplina de la gimnàstica artística.

Per fer-ho es treballa buscant el desenvolupament i millora de les capacitats físiques bàsiques, la coordinació, l’orientació especial i l’equilibri i el ritme. 

Alhora s’ensenyen les tècniques gimnàstiques bàsiques mitjançant exercicis específics i jocs lúdics adequats a l’edat i el nivell de cadascú. Per aquest motiu és una activitat adreçada a tots els nens i nenes, de qualsevol edat, tipologia i condició física, que tinguin inquietuds per l’acrobàcia i la coreografia.

Els gimnastes poden participar en competicions adaptades al nivell per tal de mostrar i gaudir de la progressió millora feta durant les diferents temporades.