MATRICULA +18 GAP

Inscripció i matrícula

Documentació que caldrà per omlir la matrícula: FULL AUTORESPONSABILITAT COVID19 (es pot trobar a la web del GAP)

Dades personals

Drets imatge

Dades bancàries per domicialitzar la mensualitat

Prevenció COVID19

Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari

Assegurança esportiva

L'import de l'assegurança d'accident esportiu pel grup +18 és de 12€ i també s'ha d'abonar en el moment de fer la matrícula

Condicions

El sistema de pagament de la quota GAP és per domiciliació bancària de les mensualitats ( del mes que s'inicia fins a juliol). El mes d'agost s'abonarà una quota de manteniment per reserva de plaça per la temporada següent. El no pagament d'una mensualitat comporta la baixa de l'activitat. Per poder-la tornar a reiniciar caldrà tornar a fer la matricula. En cas de voler donar-se de baixa cal omplir el full de baixa el mes anterior a que aquesta es faci efectiva. FULL DE BAIXA.  En cas de no assistència als entrenaments per motius personals, malaltia o confinament preventiu no s'abonarà la quota ni la part proporcional. En cas de confinament decretat per les autoritats competents es valorarà com actuar en funció de la naturalesa i durada d'aquest.