LLICÈNCIA FEDERATIVA 2021 PER NOUS FEDERATS

PER OMPLIR EL QÜESTIONARI CORRECTAMENT CALDRÀ: 1. AUTORITZACÓ DE LLICÈNCIA (enviat per mail). 2.DECLARACIÓ AUTORESPPONSABLE (enviat per email). 3. CÒPIA DNI PER LES DUES CARES . 4. FOTO TIPUS CARNET 5. CÒPIA TARGETA CATSALUT   TOTS ELS ARXIUS HAN D'ESTAR EN PDF

Navega...
Màxim 3MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari
Navega...
Màxim 3MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari
Navega...
Màxim 3MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari
Navega...
Màxim 3MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari
Navega...
Màxim 3MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari