DRETS IMATGE

EL GIMNÀSTICA ARTÍSTICA PORQUERES gestionem una web i un parell de xarxes socials (facebook i instagram) on ens agrada penjar de tant en tant algunes de les activitats que fem. És per aquest motiu que demanem que signeu els drets d'imatge dels gimnastes.

Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en imatges i vídeos enregistrats pel GIMNÀSTICA ARTÍTICA PORQUERES  durant el curs 2023 2024  a la web, xarxes socials (instagram i facebook) i diptics promocionals de l'entitat i seguint el que estableix la Llei orgànica 1/1982 que protegeix la pròpia imatge.*