Quotes

La nostra passió per la gimnàstica ens porta a oferir una gran qualitat d'entrenament a preus el més ajustats possible i d'aquesta manera fer una activitat oberta a tothom

TEMPORADA 2023 - 2024

 

GRUP

€/mes

BABYGIM

BABYGIM

45,00€

BABYGIM 1dia

37,00 €

ESCOLA DE GIMNÀSTICA ART. FEMENINA 

TOMBARELLES

46,00€

VERTICALS

46,00€

RODES

51,00€

RONDADES

50,00€

FLICS

57,00€

SALTO

50,00€

TWIST

57,00€

ESCOLA DE GIMNÀSTICA ART. MASCULINA

TOMBARELLES

46,00€

MOLINS

51,00€

RONDADES

50,00€

FLICS

63,00€

GIMNÀSTICA COMPETICIÓ

GAF BASE

63,00 €

GAF VO 1-4

67,00 €

GAF VO 5-10

70,00€

GAF VO ELIT

72,00€

GAM BASE

65,00€

GAM VO

70,00€

Dissabtes (grups de competició)

+17€/mes

GIMNÀSTICA PER ADULTS
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA I FUNCIONAL

GRUP +18

46,00€

GRUP +18 1 dia

30,00€

TOTS ELS GRUPS   
 Quota de manteniment mes agost 25,00€ 

AUTOCAR DES DE L’ENTORN

Dies / setmana

€ / mes

1 dia / set

6,00 €

2 dia / set

12,00 €

3 dia / set

18,00 € 

 

MATRÍCULA : 60,00 € (pagament únic)

                 ASSEGURANÇA O FITXA FEDERATIVA : segons consell esportiu o federació. (1 cop per temporada)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condicions: El sistema de pagament de la quota GAP és per domiciliació bancària d'onze mensualitats ( de setembre a juliol). El mes d'agost s'abonarà una quota de manteniment per reserva de plaça per la temporada següent. El no pagament d'una mensualitat comporta la baixa de l'activitat. Per poder-la tornar a reiniciar caldrà tornar a fer pagament de  la matricula . En cas de voler donar-se de baixa cal omplir aquest formulari: BAIXA el mes anterIor a que aquesta es faci efectiva. En cas de no assistència als entrenaments per motius personals, malaltia... no s'abonarà la quota ni la part proporcional.