Quotes

La nostra passió per la gimnàstica ens porta a oferir una gran qualitat d'entrenament a preus el més ajustats possible i d'aquesta manera fer una activitat oberta a tothom

TEMPORADA 2021 - 2022

 

Dies/setmana

Hores/dia

€/mes

BABIES

1 dia/set

1 h/dia

33,00 €

2 dia/set

1 h/dia

41,00 €

3 dia/set

1 h/dia

45,00€

GIMNÀSTICA ART. FEMENINA I MASCULINA

1 dia/set

1 h: 30’/dia

37,00€

1 dia/set

2 h/dia

40,00€

2 dia/set

1 h: 30’/dia

42,00€

2 dia/set

2 h/dia

46,00€

2 dia/set

3h/dia

55,00€

3 dia/set

1 h: 30’/dia

47,00€

3 dia/set

2 h/dia

53,00€

3 dia/set

3 h/dia

61,00€

4 dia/set

2 h/dia

59,00€

4 dia/set

3 h/dia

63,00€

5 dia/set

3 h/dia

67,00€

Dissabtes (grups de competició)

+15€/mes

URBAN GYMNASTICS  

1 dia/set

1 h/dia

33,00 €

2 dia/set

1 h/dia

41,00 €

GIMNÀSTICA PER ADULTS
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA I FUNCIONAL

1 dia/set

1 h: 30’/dia

37,00€

2 dia/set

1 h: 30’/dia

42,00€

TOTS ELS GRUPS   
 Quota de manteniment mes agost  20,00€ 

AUTOCAR DES DE L’ENTORN

Dies / setmana

€ / mes

1 dia / set

6,00 €

2 dia / set

12,00 €

3 dia / set

18,00 € 

 

MATRÍCULA : 55,00 €

                                ASSEGURANÇA O FITXA FEDERATIVA : segons consell esportiu o federació. 

PAGAMENT EXTRAORDINARI NETEJA I DESINFECCIÓ: 25,00€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condicions: El sistema de pagament de la quota GAP és per domiciliació bancària d'onze mensualitats ( de setembre a juliol). El mes d'agost s'abonarà una quota de manteniment per reserva de plaça per la temporada següent. El no pagament d'una mensualitat comporta la baixa de l'activitat. Per poder-la tornar a reiniciar caldrà tornar a fer la matricula i el pagament de neteja i desinfecció. En cas de voler donar-se de baixa cal omplir aquest formulari: BAIXA el mes anterIor a que aquesta es faci efectiva. En cas de no assistència als entrenaments per motius personals, malaltia o confinament preventiu no s'abonarà la quota ni la part proporcional. En cas de confinament decretat per les autoritats competents es valorarà com actuar en funció de la naturalesa i durada d'aquest.