Programacions

Programacions setmana 12/07/2021 - 16/07/2021

PER LES RUTES EN BICI S'HA DE PORTAR BICICLETA, NO ES POT VENIR AMB PATINS O PATINET

*Les programacions són planificacions referents i orientatives de les activitats que es poden veure modificades per qüestions logístiques d'espais, nº de participants, serveis externs i d'altres.*