Programacions

La PROGRAMACIÓ SETMANAL es penjarà a la web el dijous de la setmana anterior

IMPORTANT!

PER ANAR AL PLANETA MÀGIC FA FALTA PORTAR MITJONS!!

PER LES RUTES EN BICI S'HA DE PORTAR BICICLETA, NO ES POT VENIR AMB PATINS O PATINET

*Les programacions són planificacions referents i orientatives de les activitats que es poden veure modificades per qüestions logístiques d'espais, nº de participants, serveis externs i d'altres.*