Inscripció Pack Regular Socis Piscina

DADES DEL NEN/A PARTICIPANT

*Obligatori

Navega...
Màxim 3MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari
Navega...
Màxim 3MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari
Navega...
Màxim 3MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari
QUANTES SAMARRETES VOLS? AQUEST ESTIU REPETIM COLOR DE SAMARRETA!!*

Dades de pare/mare/tutor/a

Navega...
Màxim 3MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari

SOCIS PISCINA MUNICIPAL DE PORQUERES

Navega...
Màxim 3MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari

Pack Regular Socis Piscina

Casal d'estiu de Porqueres per nens/es de 3 a 12 anys anys. L'horari de casal serà de matins de 9:00 a 13:00. Es podrà deixar als participants al casal a les 8:45 i se'ls podrà venir a buscar fins les 13:15.

Setmanes*

SERVEIS

Servei de menjador

Servei pels nens/es de menjador seguit d'activitats de baixa intensitat. L'horari serà de 13:00 a 15:00. Es podrà venir a buscar els participants fins les 15:10. Preu/setmana: 40€ Preu/dia: 9€ El "Preu/dia" es pagarà en efectiu fent referència al día que es vol fer ús del servei. Qualsevol avís més tard de les 9:30 del matí del mateix día, no es podrà satisfer per qüestions logístiques.

Setmanes menjador

Servei d'acollida

Servei de rebuda dels nens/es de 7:50 a 8:45. Preu/setmana: 10,00 € Preu/dia: 3,00 € El "Preu/dia" es pagarà en efectiu al moment de fer la comanda del servei.

Setmanes d'acollida

AUTORITZACIONS

Dret d'imatge

Autoritzo a que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats organitzades per l'entitat i publicades a la pàgina web, a revistes o diaris, filmacions destinades a difusió pública i xarxes socials de l'entitat.*

Autorització acompanyants

Autoritzo a les següents persones a recollir el meu fill/a, en el cas de no venir jo personalment a buscar-lo, una vegada acabada l’activitat del Casal d’Estiu en els horaris en els quals l’infant està matriculat.

Autorització sortir sol/a

Autoritzo al meu fill/a, en el cas de no venir-lo a buscar personalment, a que surti sol/a una vegada acabada l'activitat del Casal d'Estiu en els horaris els quals l'infant està matriculat.*

Autoritzacions sortir pel poble

Autoritzo al meu fill/a, a que participi a les sortides organitzades com a activitats del Casal d’Estiu Porqueres 2024 i que es realitzaran pels entorns dels pobles de Porqueres i/o Banyoles.*

Condicions

De reserva de plaça i pagament: - A l’hora de formalitzar la inscripció s’haurà d’abonar l’import total de les setmanes escollides amb els serveis escollits. - D’anul·lació per part del participant: a partir del 10de juny només es retornarà el 60% de l’import en casos degudament justificats. En cas de no arribar al mínim d’inscripcions necessàries per al desenvolupament de l’activitat, aquesta quedarà suspesa i es tornarà el 100% als inscrits. - Si la persona inscrita es dona de baixa un cop iniciada l’activitat: no es retornarà l’import de la inscripció (excepte en casos degudament justificats, que es tornarà el 60% dels dies que queden per acabar el torn en el que està inscrit).