Acollida i menjador

Acollida

El servei d'Acollida serà un servei que oferirà major amplitud horària al casal, podent arribar a les instal·lacions a les 8:00 (7:50) fins a l'arribada de la resta de companys. 

*El pagament de l'Acollida per un dia en concret (3€/dia), es farà en efectiu el dia previ o el mateix dia que es faci ús del servei.


Menjador

El Menjador serà un servei que donarà el casal als nens i nenes perquè puguin menjar a les mateixes instal·lacions i facin un seguit d'activitats fins a l'hora de finalització. L'horari de menjador serà de 13:00 a 15:00 (15:15).

*El pagament del Menjador per un dia (9,00€/dia), es farà en efectiu el dia anterior o el mateix dia que es faci ús del servei. L'avís d'aquest servei serà com a molt tard fins a les 9:30 del mateix dia per qüestions logístiques. Qualsevol avís posterior a aquella hora ja no serà possible dur-lo a terme.