Quotes

La nostra passió per la gimnàstica ens porta a oferir una gran qualitat d'entrenament a preus ajustats i d'aquesta manera fer una activitat oberta a tothom

TEMPORADA 2017 - 2018

 

Dies/setmana

Hores/dia

€/mes

BABIES

1 dia/set

1 h/dia

28,00 €

2 dia/set

1 h/dia

36,00 €

3 dia/set

1 h/dia

40,00€

GIMNÀSTICA ART. FEMENINA I MASCULINA

1 dia/set

1 h: 30’/dia

31,00€

1 dia/set

2 h/dia

34,00€

2 dia/set

1 h: 30’/dia

37,00€

2 dia/set

2 h/dia

41,00€

3 dia/set

1 h: 30’/dia

42,00€

3 dia/set

2 h/dia

48,00€

3 dia/set

3 h/dia

56,00€

4 dia/set

2 h/dia

55,00€

4 dia/set

3 h/dia

60,00€

5 dia/set

3 h/dia

65,00€

URBAN GYMNASTICS  // DIVERSITAT FUNCIONAL

1 dia/set

1 h/dia

28,00 €

2 dia/set

1 h/dia

36,00 €

GIMNÀSTICA PER ADULTS
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA I FUNCIONAL

1 dia/set

1 h: 30’/dia

31,00€

2 dia/set

1 h: 30’/dia

37,00€

SOFT GYMNASTICS

1 dia/set

45’/dia

30,00€

2 dia/set

45’/dia

35,00€

TOTS ELS GRUPS   
 Quota de manteniment mes agost  15,00€ 

AUTOCAR DES DE L’ENTORN

Dies / setmana

€ / mes

1 dia / set

5,00 €

2 dia / set

10,00 €

3 dia / set

15,00 € 

 

MATRÍCULA : 50,00 €

   

                              ASSEGURANÇA O FITXA FEDERATIVA : segons consell esportiu o federació.